Het team

Wie zijn we en waar staan we voor?

 

Missie en Visie

 

Voor ons een zorg meer, is voor u een zorg minder!
Dit is voor ons de essentie van onze praktijk.

In onze praktijk wensen we deze zorg op m@@t van de patiënt aan te kunnen bieden.

Hierbij vertrekken we van een essentiële overtuiging dat het beste geneesmiddel nog altijd jezelf is.
 

Om dit allemaal te kunnen aanbieden hebben we er bewust voor gekozen om te werken met een forfaitaire praktijk.
Meer info: FAQ - Wat is een forfaitaire praktijk?

Bij deze manier van werken is het mogelijk om los te komen van het principe "voor wat, hoort wat". In de Belgische (huisarts)geneeskunde wordt een arts enkel gehonoreerd voor een fysiek patiëntencontact (consultatie of huisbezoek). We zijn van mening dat in het huidige tijdperk niet alle taken door een huisarts uitgevoerd hoeven te worden én dat niet bij elke zorgvraag een fysiek patiëntencontact noodzakelijk is. Hierdoor kan de patiënt zelf zijn gewenste zorgcontact bepalen met een gezondheidswerker (arts of verpleegkundige) die hiervoor geschikt is. Een zorg op maat van de patiënt dus.
Meer info: MC Oost - Wat kan u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?

Omdat we het fysiek contact belangrijk vinden en vaak ook noodzakelijk zal blijven, biedt Medisch Centrum Oost zorg aan patiënten die hier in de buurt wonen. Personen vanaf hun geboorte tot 100 jaar en meer woonachtig in de gemeente Malle en de naburige deelgemeentes Zoersel, Vlimmeren, Wechelderzande, Sint Lenaarts en de gemeente Rijkevorsel zijn in onze praktijk welkom.
Meer info: FAQ - Wie kan zich inschrijven

Om dit alles te realiseren, proberen we een maximale beschikbaarheid en efficiënte bereikbaarheid te realiseren gedurende de weekdagen, waarbij we ook streven naar een gezonde verhouding tussen ons werk en ons privéleven.

U kan bij ons terecht met allerhande gezondheidsproblemen, met inbegrip van psycho-sociale vraagstukken, met vragen over zwangerschap tot vragen over het levenseinde. Hierbij hebben we zowel aandacht voor de zorg(en) van de patiënt, als aandacht voor preventie (vóóraleer er klachten voelbaar zijn). Deze integrale zorg heeft aandacht voor u als persoon, voor uw psychosociaal welzijn en houdt rekening met uw familiale en professionele context. Hierbij streven we naar een deskundig advies van de zorgverlener gestoeld op wetenschappelijke evidentie, maar staan daarbij open en hebben respect voor uw eigen keuzes. Om dit allemaal te realiseren, verwachten we wederzijds respect en vertrouwen, waarbij het medisch beroepsgeheim vanzelfsprekend wordt gerespecteerd.

In Medisch Centrum Oost werken huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, ... . Een patiënt mag een voorkeur hebben bij welke zorgverlener hij graag geholpen wil worden. Maar bij dringende zorg die op korte termijn gegeven moet worden, kunnen we dit niet garanderen. De medewerkers van Medisch Centrum Oost houden ook wekelijks een overleg, waarbij we het belangrijk vinden om elkaar op de hoogte te houden van de zorg aan de patiënten. 

 

 

 

Voorstelling team

Tom eggers

Tom Eggers | Dokter

Huisartsgeneeskunde en de schoonheid van het beroep werden mij van jongsaf ingelepeld. Mijn vader, Paul Eggers, bouwde een bloeiende huisartsenpraktijk op in zijn geboortedorp, Oostmalle. Logisch was dan ook mijn keuze voor de studie Geneeskunde. Na een jaar stage in Lovenjoel, Vlaams Brabant, startte ik in 2000 bij vader in de praktijk in Oostmalle. Ondertussen behaalde ik ook het diploma Sportarts.


Mijn interesses gaan voornamelijk uit naar sportgerelateerde en andere orthopedische aandoeningen. Niet vreemd voor een voetbalfanaat. Andere interesses liggen bij algemene geneeskunde en palliatieve geneeskunde. Daarnaast ligt ouderenzorg mij ook nauw aan het hart. Ik volgde de opleiding tot coördinerend en raadgevend arts en bekleed deze functie in het WZC Ter Bleeke te Oostmalle, en dit trouwens samen met mijn collega, dokter Jessy Hoste. Daarnaast wil ik een huisarts zijn voor alle mensen, hoe divers ook.

 


Jessy Hoste

Jessy Hoste | Dokter

Ik was ongeveer 17 jaar, toen ik besloot om Arts Zonder Grenzen te worden. Ik wilde zo graag naar het buitenland om de mensen daar te helpen. Het was snel duidelijk, ik zou geneeskunde gaan studeren. Nadat ik 1 maand vrijwilligerswerk had gelopen in Paraguay, was ik nog meer overtuigd van mijn studiekeuze. Aan de universiteit van Antwerpen heb ik mijn opleiding genoten, waarvan ik 2 maanden in Peru heb mogen doorbrengen in een klein dorpje nabij Machu Pichu.


Na mijn 7 jaren basisgeneeskunde, ben ik me gaan voorbereiden om een arts zonder grenzen te worden. Een jaar als assistent in de chirurgie en een jaar als assistent in de gynaecologie zorgde ervoor dat ik meer vertrouwen kreeg in kleine chirurgische ingrepen en bevallingen. Vervolgens heb ik na 6 maanden de tropencursus aan het Tropisch Instituut in Antwerpen volmaakt. Eindelijk in 2005 kon ik met Artsen Zonder Grenzen voor 6 maanden mijn droom vervullen in Darfur, een provincie in Soedan waar een burgeroorlog woedde. Na het beëindigen van mijn missie in Soedan, was ik zeer tevreden en voldaan keerde ik terug naar mijn familie en kersverse echtgenoot die ik 6 maanden had moeten missen.

Een tweede missie alleen zag ik echt niet zitten, dus ging ik maar op zoek naar een job in België. Niet evident als je vooral gestudeerd heb met ambitie om in het buitenland te werken. Ik koos er dan ook bewust voor om even het patiëntencontact vaarwel te zeggen en heb 3 jaar in Brussel gewerkt op een administratieve plek. Ik was eventjes ambtenaar bij het Vlaams ministerie voor volksgezondheid en hield mij vooral met preventieve projecten bezig. De Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker, suicidepreventie en zwangerschapsdiabetes waren thema’s waarin ik me heb kunnen verdiepen.

Gaandeweg voelde ik aan dat ik terug nood had aan patiëntencontact en ben vervolgens aan de slag kunnen gaan op het tropisch instituut op de dienst waar personen met HIV werden behandeld. Ik voelde meteen aan dat het patiëntencontact me goed deed. En de zin in de algemene geneeskunde werd daardoor alleen maar groter. In 2010 nam ik dan ook de beslissing om opnieuw te studeren en besloot ik mij te specialiseren tot huisarts. Na 2 jaar huisarts in opleiding te zijn in een praktijk in Deurne, ben ik weer naar mijn roots verhuisd, Malle. In 2012 was ik dan ook zeer blij om mij te mogen associëren met mijn collega Tom Eggers. De aandacht voor de preventieve gezondheidszorg is mij nog nauw aan het hart gelegen.

Binnen de preventieraad van Malle en Zoersel vertegenwoordig ik de huisartsenkring. Samen met Tom volgde ik de opleiding tot coördinerend en raadgevend arts en zo ondersteunen we samen het medische luik in het WZC Ter Bleeke te Oostmalle. Tot slot ben ik als onderzoeker verbonden aan de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen (Domus Medica) en houd mij daar vooral bezig met de darmkankerscreening.

 


Tinne Mattheussen

Tinne Mattheussen | Verpleegkundige

Ik ben opgegroeid in Rijkevorsel/Hoogstraten en sinds 4 jaar inwoner van Malle. Lid van de ouderraad Immaculata en mama van 2 meiden en plus mama van 3 jongens.Sinds 2009 ben ik verpleegkundige. Eerst 8 jaar in het Uza en nadien 3 jaar meer in de regio, namelijk Az Turnhout. Het gemis van nauw patiëntencontact en langdurige opvolging van patiënten werden door de jaren heen duidelijker voor mij, waardoor de keuze voor het medisch centrum Oost een mooie kans is om mij verder te kunnen ontwikkelen als enthousiaste verpleegkundige.


Marliese Boeren

Marliese Boeren | Verpleegkundige/diabeteseducator

Samen met mijn man ben ik in 1990 in Oostmalle komen wonen. We kregen 3 fijne dochters die intussen volwassen zijn. Mijn passie voor de zorg is gegroeid in de loop van mijn leven. Tijdens mijn carrière als secretaresse volgde ik al een opleiding voor gespecialiseerd voetverzorger. In 2007 heb ik de definitieve knoop doorgehakt om me volledig om te scholen. Eerst naar zorgkundige. Gedurende enkele jaren heb ik met veel enthousiasme in WZC Ter Bleeke gewerkt, maar ik wilde graag meer verpleegkundige kennis opdoen.

 

In 2015 studeerde ik af als sociaal verpleegkundige. Nog steeds geboeid door de zorg voor de oudere zorgvrager kwam ik terecht op de afdeling gerontopsychiatrie in PC Bethanië. Omdat de afdeling werd afgebouwd, heb ik een nieuwe richting gekozen in de verpleegkundige zorg, nl. diabetes. Ik hoop als diabeteseducator nog vele jaren mee te werken aan de preventie van diabetes type 2 en de zorg voor de patiënten met de diagnose diabetes.

Meer info: diabeteseducator


Hilde

Hilde Kenis | Secretariaat/praktijkassistente

Hilde is onze praktijkassistente. Ze ondersteunt het hele team en beheert onze agenda's.

Als jongste uit een groot gezin had ik niet de mogelijkheid om te studeren. Ik startte als kassierster en mocht vervolgens kort proeven van een administratieve job als bankbediende. Daarna begon ik als onderhoudsmedewerker in het ziekenhuis van Malle en in een school. Toch wilde ik terug iets in de administratie doen en begon ik op mijn 36e aan de opleiding “Medisch secretariaat”.


Ik kon meteen aan de slag in de praktijk van dr. Paul en Tom Eggers waar ik vooral het contact met de patiënten fijn vond. De invulling van mijn job is in de loop der jaren, met de overgang naar een medisch huis, enorm geëvolueerd, wat het boeiend maakt. Ik kom dan ook elke dag met veel plezier werken.


Sharon Maes

Sharon Maes | Secretariaat/praktijkassistente

Trotse mama van 2 stoere jongens, wonende te Beerse. Het zorgen voor, is wat ik het liefste doe. Na 8 jaar kinderverzorgster te zijn en daar ook allerhande administratieve taken uit te voeren, ben ik me hierin verder gaan verdiepen. Na de nodige opleidingen, heb ik reeds meerdere jaren ervaring als administratieve duizendpoot. Toch miste ik het sociale contact en bij Medisch Centrum Oost kan ik deze twee combineren. Met veel enthousiasme wil ik jullie heel graag zo goed mogelijk verder helpen.


Beate Hofkens

Beate Hofkens | bewegen-op-verwijzing–coach

'Als ik later groot ben, ga ik mensen laten sporten', dat zei ik tegen mijn juf toen ze me vroeg wat ik later wilde doen. Ik was 10 jaar toen ik had besloten om turnjuf te worden voor mama's en papa's en ja vastberaden was ik. Ik behaalde als jongvolwassene mijn bachelordiploma 'turnjuf' in 2014. De opleiding 'Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie', leerde mij ook begrijpen wat het verschil is tussen bewegen en sporten en wat bewegen doet met je lichaam, je mentale gezondheid en je gezondheid algemeen.


En nog belangrijker, waarom je bewegen nodig hebt om te kunnen functioneren als mens. Echter, doorheen deze studiejaren, begreep ik dat 'mensen laten bewegen', geen droom op zich was maar eerder een middel. Ik had verschillende studies en postgraduaten nodig om dit te begrijpen en veranderde mijn missie naar 'mensen te leren bewegen om gezond te zijn en zich goed te voelen'. Zelf ben ik nooit erg competitief geweest in sport en speelde de fun- en gezondheidsfactor een belangrijke rol in bewegen. Bewegen is geen prestatie, maar bewegen is een belangrijk element in onze preventie naar gezondheid. Ook om lichamelijke klachten te verminderen is het een goede hulp, zeker in onze huidige maatschappij. Je voelt je weer fit en energiek en dit wil ik overbrengen en iedereen stap voor stap leren op zijn eigen tempo, op eigen niveau en eigen kunnen. Ik ben dag en nacht bezig om mezelf hierin te verdiepen. Sinds 2016 heb ik mijn eigen beweegpraktijk waar leren bewegen, preventie en toegankelijkheid op de voorgrond staan en sinds 2018 ben ik beweegcoach voor deze regio. Daarnaast ben ik docent voor centrum voor avondonderwijs en geef de cursussen voedingsconsulent en personal coach, docent voor de Vlaamse Trainersschool waar ik vooral opleidingen geef in seniorengym en aangepaste training voor specifieke doelgroepen (fibro, cvs, rugpatiënten, ...). Vanaf september 2021 kan je me vinden als bewegen-op-verwijzingscoach in medisch centrum Oost.

Meer info: bewegen-op-verwijzing-coach

Meer info: Is een beweegcoach hetzelfde als een bewegen-op-verwijzing-coach?


 

Zin om ons team te versterken?

Voor het uitbouwen van onze multidisciplinaire praktijk zijn wij op zoek naar verschillende collega’s om ons team te versterken. Op dit ogenblik zijn we dringend op zoek naar een psycholoog/psychotherapeut, maar ook anderen kunnen hun plaats vinden binnen ons medisch centrum.

Denk je een meerwaarde te kunnen bieden voor de praktijk, aarzel dan niet om te solliciteren!

Aanbod:

  • Een zelfstandige activiteit waarbij wekelijks minstens één blok van 4 uur wordt gepresteerd. Uitbreiding naar meerdere uren mogelijk.
  • Ondersteuning door de beide huisartsen en de mogelijkheid om gebruik te maken van het secretariaat en online afsprakensysteem.

Interesse? Stuur uw CV en motivatiebrief naar info@mcoost.be.

 

 

 

Bereikbaarheid van de praktijk

  • Oude Meirstraat 30, 2390 Oostmalle
    (Dokter Eggers, Dokter Hoste)
  • Oude Meirstraat 32, 2390 Oostmalle
    (paramedici: verpleegkundige, diëtist, …)

Met de wagen
De huisartsen zijn enkel via de Herentalsebaan bereikbaar, (niet via de Turnhoutsebaan)
De verpleegkundige is enkel via Turnhoutsebaan bereikbaar.

Met de bus
Er is een bushalte op 400 meter van de praktijk op de Turnhoutsebaan. De praktijk is dan verder te voet bereikbaar via de Onze Lieve Vrouwstraat.

Met de fiets
Ook met de fiets is de praktijk zowel via de Turnhoutsebaan als de Herentalsebaan bereikbaar.