Hoe volgt medisch centrum oost diabetespatiënten op?

We trachten in Medisch Centrum Oost diabetes patiënten (voornamelijk diabetes type II) zo volledig mogelijk op te volgen gedurende een gans jaar, dit gespreid over minstens 2 tot 4 consultaties per jaar. Onze verpleegkundige zal bij iedere consultatie dat u komt voor een bloedafname, ook extra zaken nakijken. Zo kunnen we uw gezondheid beter opvolgen en gestructureerd de nodige zaken gespreid voor u mee opvolgen en in orde brengen.

Diabeet consult 1
Er gebeurt een groot bloedonderzoek (cholesterol, nierfunctie, leverfunctie, hemoglobine en suiker worden nagekeken). De urine wordt aan de hand van een urinestaal gecontroleerd.
De verpleegkundige zal met u een reeks vragen overlopen over uw huidige gezondheidstoestand en familiale voorgeschiedenis (gewicht, lengte, hoge bloeddruk in de familie, kanker,…).

Diabeet consult 2
Er gebeurt een klein bloedonderzoek, dit wil zeggen dat enkel de suiker wordt gecontroleerd. De verpleegkundige kijkt tijdens dit consult ook de voeten na. Is de doorbloeding nog oké? Doormiddel van een fijn pennetje zal er getest worden of je zenuwbanen ter hoogte van de voeten nog goed zijn.
Samen met u overlopen we uw medicatieschema.

Diabeet consult 3
Er gebeurt een klein bloedonderzoek, dit wil zeggen dat enkel de suiker wordt gecontroleerd. Deze keer overloopt de verpleegkundige met u uw afsprakenplanning bij de bij de oogarts, endocrinoloog en eventueel cardioloog. Ze kijkt na of u correct wordt opgevolgd. Ook overloopt ze of uw rijbewijs nog in orde is en wanneer deze mogelijks vernieuwd dient te worden. Wist je trouwens dat elke diabetes patiënt wettelijk gezien een aangepast rijbewijs nodig heeft met een welbepaalde geldigheidsduur? Meer informatie in verband met het rijbewijs, lees je op de website van de diabetesliga.

Diabeet consult 4: eind van het jaar
Er gebeurt een klein bloedonderzoek, dit wil zeggen dat enkel de suiker wordt gecontroleerd. Vanaf oktober starten we met de griepvaccinatie.

Bereikbaarheid van MCO

  • Oude Meirstraat 30, 2390 Oostmalle
    (Dokter Eggers, Dokter Hoste)
  • Oude Meirstraat 32, 2390 Oostmalle
    (paramedici: verpleegkundige, beweegcoach, …)

Met de wagen
De huisartsen zijn enkel via de Herentalsebaan bereikbaar, (niet via de Turnhoutsebaan)
De verpleegkundige is enkel via de Turnhoutsebaan bereikbaar.

Met de bus
Er is een bushalte op 400 meter van de praktijk op de Turnhoutsebaan. De praktijk is dan verder te voet bereikbaar via de Onze Lieve Vrouwstraat.

Met de fiets
Met de fiets is de praktijk zowel via de Turnhoutsebaan als de Herentalsebaan bereikbaar.