Hoe volgt medisch centrum oost diabetespatiënten op?

Op deze pagina kom je te weten hoe Medisch Centrum Oost jou wil begeleiden met jouw diagnose diabetes. We proberen op maat van de patiënt te werken, maar houden we ook rekening met de huidige kennis en wetenschap over het opvolgen van diabetes.

1: eerste diagnose
Meteen na de eerste diagnose, zullen we je meestal aanraden om zoveel mogelijk informatie over diabetes in te winnen bij de diabeteseducator. Deze persoon kan je vertellen wat diabetes juist inhoudt, welke systemen van opvolging er bestaan in België en ook waar je allemaal recht op hebt. Parallel hiermee, zal er ook gestart worden met de medische opvolging aan de hand van bloedcontroles bij onze verpleegkundige. 
    
2: Verpleegkundige opvolging
Dankzij de aanwezigheid van onze verpleegkundigen en de goede samenwerking tussen onze diëtist/diabeteseducator, wordt er een plan opgemaakt hoe de verdere opvolging zal gebeuren. We proberen aan de hand van verschillende parameters de evolutie van de suiker in je lichaam op te volgen. 
In principe zal je minstens 2 tot 4 keer per jaar op consultatie komen in Medisch centrum oost. 
Onze verpleegkundige zal bij iedere consultatie bloed afnemen om de suiker te controleren en je gewicht en medicatieschema opvolgen.
Gespreid over het jaar, gebeuren er ook extra onderzoeken. Zo kunnen we jouw gezondheid beter opvolgen en de nodige zaken gespreid over het jaar voor jou mee opvolgen. Dit gebeurt steeds onder het toeziend oog van jouw huisarts. Ook dit proberen we in samenwerking te doen met onze diabeteseducator.
Wanneer de parameters die we opvolgen, net zoals een dashboard, ons signaleert dat er iets minder goed verloopt, dan proberen we andere hulpverleners in te schakelen (diabetesspecialist, dietist, podoloog…) of passen we het medicatieschema aan.
Zolang alles goed verloopt, ben je in goede handen bij onze verpleegkundigen. Die altijd nauw zullen samenwerken met de diëtist/diabeteseducator; Op de achtergrond volgen de artsen natuurlijk jouw parameters (bloedwaarde, gewicht,…) op de voet mee op om tijdig in te grijpen als het nodig is.

Diabeet consult 1 = volledige check-up
Eén keer per jaar gebeurt er een uitgebreid bloedonderzoek (cholesterol, nierfunctie, hemoglobine en suiker worden nagekeken). De urine wordt aan de hand van een urinestaal gecontroleerd. Onze verpleegkundige doet een volledige check-up. Dit wil zeggen dat de verpleegkundige met jou een reeks vragen zal overlopen over je huidige gezondheidstoestand en familiale voorgeschiedenis (gewicht, lengte, hoge bloeddruk in de familie, kanker,…) Ook je vaccinatiesstatus wordt gecontroleerd. Dit is uitgebreider dan alleen je diabetesnazicht.
Het resultaat van de check-up wordt nadien bij de arts besproken in een aparte consultatie. 


Diabeet consult 2 = controle voeten
Er gebeurt een gewichtsopvolging en een klein bloedonderzoek, dit wil zeggen dat enkel de suiker wordt gecontroleerd. De verpleegkundige kijkt tijdens dit consult ook de voeten na. Is de doorbloeding nog oké? Zijn er wondjes? Hoe is het gesteld met de verzorging van de nagels?  Doormiddel van een fijn pennetje zal er getest worden of je zenuwbanen ter hoogte van de voeten nog goed zijn. 
Samen met jou overlopen we het medicatieschema. Het resultaat van de kleine bloedonderzoeken worden telefonisch besproken. Indien nodig kan er een verwijsbrief voor de podoloog opgemaakt worden.


Diabeet consult 3 = afsprakenplanning bij andere hulpverleners/attesten controleren
Er gebeurt opnieuw een gewichtsopvolging en een klein bloedonderzoek, dit wil zeggen dat enkel de suiker wordt gecontroleerd. Deze keer overloopt de verpleegkundige met jou jouw afsprakenplanning bv bij de bij de oogarts, endocrinoloog en eventueel cardioloog. Ze kijkt na of je correct wordt opgevolgd. Van zodra je spuitjes dient ze zetten worden je spuitplaatsen mee nagekeken. Ook overloopt ze of jouw rijbewijs nog in orde is en wanneer deze mogelijks vernieuwd dient te worden. Wist je trouwens dat elke diabetespatiënt wettelijk gezien een aangepast rijbewijs nodig heeft met een welbepaalde geldigheidsduur? Meer informatie in verband met het rijbewijs, lees je op de website van de diabetesliga.


Diabeet consult 4: eind van het jaar = griepvaccinatie
Er gebeurt een gewichtsopvolging en een klein bloedonderzoek. Vanaf oktober starten we met de griepvaccinatie.


3: Knipperlichten op het dashboard
Indien we merken dat er parameters minder goed zijn dan we gehoopt hadden , kan er beslist worden om andere hulpverleners bij in te schakelen. Dit kan gaan over extra consulten bij de diabeteseducator, afspraak bij podoloog, of naar een diabetesspecialist gaan. 
Als er een aanpassing in je medicatie nodig is, gaan we aanraden om een afspraak bij de diabeteseducator/diëtist te maken. Zodat we in totaliteit voor je kunnen zorgen en je beter kunnen opvolgen.
 

Bereikbaarheid van MCO

  • Oude Meirstraat 30, 2390 Oostmalle
    (Dokter Eggers, Dokter Hoste)
  • Oude Meirstraat 32, 2390 Oostmalle
    (paramedici: verpleegkundige, beweegcoach, …)

Met de wagen
De huisartsen zijn enkel via de Herentalsebaan bereikbaar, (niet via de Turnhoutsebaan)
De verpleegkundige is enkel via de Turnhoutsebaan bereikbaar.

Met de bus
Er is een bushalte op 400 meter van de praktijk op de Turnhoutsebaan. De praktijk is dan verder te voet bereikbaar via de Onze Lieve Vrouwstraat.

Met de fiets
Met de fiets is de praktijk zowel via de Turnhoutsebaan als de Herentalsebaan bereikbaar.