afspraken bij dokters

Nieuw vanaf 23 november 2020

 • Hoogrisicocontacten moeten nog steeds in quarantaine voor minstens 10 dagen na het risicocontact.
 • Nieuw is dat asymptomatische hoogrisicocontacten de quarantaine kunnen vervroegen door zich ten vroegste op dag 7 te laten testen. Zodra het resultaat gekend is, kan je uit quarantaine.
 • We herhalen nog graag dat enkel indien je klachten hebt, je met uw huisarts contact hoeft op te nemen. Zolang je geen klachten hebt, kan het contact en tracingcenter u verder helpen met testing en quarantaine attesten.
 • Indien een besmetting via werk of school is gebeurd, zal het CLB of arbeidsgeneeskundige dienst u verder helpen.

Vragen in verband met corona


Informatie over COVID-19 en symptomen

Op deze pagina vind je betrouwbare informatie over veel gestelde vragen in onze huisartsenpraktijk. We zijn er van bewust dat op dit ogenblik informatie snel kan veranderen. Om steeds up-to-date te blijven over de meest recente nieuwsberichten in verband met corona, raden we je aan om deze webpagina te bezoeken.

Op de website van Wablieft kan je informatie terugvinden in een eenvoudige taal over corona.

Corona is de naam van de groep virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City. Op deze markt worden zeevruchten, kippen, vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig is. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen ook verspreid in andere landen.

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Op dit ogenblik weten we dat zowel personen met klachten als personen zonder klachten het virus bij zich kunnen hebben. Waarom de ene persoon wel klachten krijgt en de ander persoon niet, is nog onduidelijk. Wat de klachten juist zijn en meer informatie over het testen op antistoffen/ dragerschap lees je verder op deze pagina.

Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als 'risicogroepen'. Zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes zoals hartpatiënten, longpatiënten en personen die medicatie nemen die invloed hebben op de immuniteit.

De symptomen variëren van geen klachten tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en moeilijk ademen.
Vanaf de leeftijd van 6 jaar, zal er bij de volgende klachten worden overgegaan tot het uitvoeren van een test (wisser in de neus) in een triagecentrum:

Minstens één van de volgende klachten:
Hoest, kortademigheid of pijn ter hoogte van de borstkas die niet te verklaren is door iets anders. Plots verlies van geur en smaak.

Of minstens 2 van de volgende klachten:
Koorts (hoger dan 38.2°), onverklaarbare spierpijn of vermoeidheid. Keelpijn, een verstopte neus of loopneus die niet gelinkt kan worden aan een allergie. Hoofdpijn, verminderde eetlust en/of waterige diarree.

Onder de leeftijd van 6 jaar, wordt er enkel een test afgenomen indien uw kind omwille van het ernstig ziek zijn, opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Een kuchje én snotteren vormen geen indicatie om te testen.

De infectie met het COVID-19 virus is vergelijkbaar met een griepinfectie. Het geneest in principe vanzelf. Het is niet altijd gemakkelijk om in te schatten wanneer de klachten ernstig zijn. Op dit ogenblik weten we dat vooral rond de 7de dag je lichaam het plots moeilijk kan krijgen. Er ontstaat dan een te hevige afweerreactie tegen het virus, waarbij het moeilijker wordt om comfortabel in en uit te ademen. Indien je besmet bent kan, het zijn dat je in rust geen volledig zin kan vertellen zonder dat je telkens stopt met praten om een beetje op adem te komen. Dan neem je best met ons contact op. Aan de telefoon kunnen we inschatten of een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. We regelen dan voor jou dat je naar de triagepost kan of dat er een arts bij u thuis kan komen. Sowieso raden we je aan indien je ongerust bent, steeds met ons contact op te nemen. Je kan ons bereiken op het nummer: 03 312 18 63 en drukt keuzenummer 5 (urgent). Zo kom je rechtstreeks bij één van de artsen terecht.

Vragen over besmetting, testing en contactcenter

Het AZ Malle heeft een infofiche gemaakt met uitleg over het verloop na de testing. Hoe lang moet u in quarantaine? En wat wil dat juist zeggen? Meer informatie lees je hier: wat na een coronatest

Indien het bewezen is dat je besmet bent met het coronavirus, zal het contactcenter met u automatisch contact opnemen. Het is nuttig om op voorhand al een lijst op te stellen van de personen met wie je langer dan 15 minuten op een afstand van minder dan 1,5 meter contact hebt gehad. Hier vind je een link met een voorbeeldlijst.
Voor de hygiënemaatregelen verwijzen we naar de volgende pagina van Sciensano en naar de folder van het AZ Malle ivm isolatie.
In principe blijf je minstens 7 dagen na het ontstaan van de klachten of na de test indien geen klachten in quarantaine. Je kan pas uit isolatie, als je tenminste 3 dagen klachtenvrij bent. Hiervoor neem je best nog even contact met je huisarts om samen te beslissen wanneer de isolatie best afgelopen is.

Op dit ogenblik vermoeden we dat je vooral besmettelijk bent, 2 dagen vooraleer de eerste klachten zijn begonnen en minstens tot 7 dagen, ook als je klachten al verdwenen zijn. Hoelang je effectief besmettelijk blijft, is nog niet goed geweten. Je mag pas uit isolatie zodra je klachten duidelijk beter zijn en je minstens 3 dagen koortsvrij bent

Je wordt enkel gecontacteerd door het contactcenter als je een risico hebt gelopen op een infectie met het coronavirus. Vanaf 23 november zullen ze je opnieuw adviseren om je te laten testen ten vroegste op dag 7.
Voor meer informatie, kijk je best op de pagina van sciensano.

Een contactpersoon is elke persoon die een contact heeft gehad met een bewezen besmet persoon. Dit binnen 2 dagen voor het begin van zijn klachten tot minstens 7 dagen erna of tot de klachten minstens 3 dagen verdwenen zijn. Dit wordt beschouwd als het einde van de besmettelijke periode.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een hoog- en laag risico-contact.

 • Dat is elk contact dat gedurende minstens 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter (face to face) in dezelfde kamer/omgeving was zonder correct gebruik van een mondmasker (mond én neus moeten volledig bedekt zijn) door beide personen. Dit kan dus gaan om huisgenoten, alle klasgenoten voor kinderen onder 6 jaar, de naaste buren in een klas bij kinderen ≥6 jaar of op het werk of een hele afdeling in de kinderopvang.
 • Het kan gaan om een contact van minder dan 15 minuten, maar waarbij er wel fysiek contact geweest is. Zelfs indien beiden een mondmasker dragen.
 • Alle medereizigers in eender welk transportmiddel die binnen 2 zitplaatsen van de besmette persoon zat wordt ook beschouwd als een hoog risico-contact persoon.
 • Ook indien je terugkomt uit een gebied dat rood ingekleurd staat ingekleurd staat en via het zelfbeoordelingsformulier word je hoog ingeschat, word je beschouwd als een hoog risicocontact en gelden dezelfde regels. Meer informatie over de landen vind je hier.
 • Een persoon die door de coronalert applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.

Is er sprake van een hoog risico-contact dan mag je de woning gedurende 7 dagen na het risicocontact niet verlaten.

Dat is elke contact dat minder dan 15 minuten geduurd heeft en zich binnen anderhalve meter bevond.
Indien je vermoedt dat je een laag risico-contact hebt gehad, lees je best de volgende informatie.

Op dit ogenblik kan je je laten testen op corona ofwel (enkel van toepassing vanaf de leeftijd van 7 jaar) :

 1. Als u klachten vertoont (Zie ook de vraag: wat zijn de klachten bij corona?)
 2. Als u in contact geweest bent met een persoon met corona.
  • De test gebeurt ten vroegste op dag 7.
  • Het contact en tracing center zal u een code bezorgen.
  • Zodra je een code hebt ontvangen, kan je een afspraak maken in een triagepost naar keuze: Afspraak maken
 3. Indien u terugkeert uit een rode zone, verwijzen we u naar de website buitenlandse zaken.
 4. Als u opgenomen moet worden in het ziekenhuis of in een rusthuis.
 5. Op vraag van derden (de kosten voor de test worden niet terugbetaald, bv. bij een reis naar buitenland, kostprijs: 46 euro).

Er zijn 2 manieren om te testen of je corona hebt.

1. De neuswisser

De PCR test gaat op zoek naar het virus in neus/keel. Deze test gebeurt via een wisser in de neus of keel. Het onderzoek is snel gebeurd, maar voelt niet heel aangenaam aan. Dit onderzoek is enkel een momentopname, en kan soms te vroeg gebeuren. Als je covidklachten hebt, gebeurt de test bij voorkeur op een triagepost. Indien je covidklachten hebt, neem je hiervoor eerst telefonisch met ons contact op, bijvoorbeeld tijdens de ochtendbeluurtjes. U ontvangt van ons dan een code waarmee u een afspraak kunt maken in een triagepost naar keuze.

Indien u geen klachten hebt, vragen we u om uw huisarts niet te contacteren. De contact and tracing centra staan voor u ter beschikking om op uw vragen antwoord te geven.

Pre-operatieve testen of testen bij vertrek naar het buitenland kunnen doorgaan op onze praktijk. Neem hiervoor tijdig contact met ons op, om dit in te plannen.

Bij vertrek naar het buitenland kan je je ook op Zaventem of in het Tropisch Instituut van Antwerpen laten testen.

2. Antistoffen test in het bloed
Je kan ook in het bloed nakijken of je in contact geweest bent met het covid virus. Er wordt gekeken of je antistoffen hebt aangemaakt. Op dit ogenblik toont onderzoek aan dat je meestal pas antistoffen aanmaakt, als je ook klachten hebt gehad. Als je geen antistoffen hebt in je bloed, kan je nog altijd drager zijn van het virus. We weten niet hoeveel antistoffen je moet hebben in het bloed om beschermd te zijn tegen een 2de infectie. We weten nog niet hoelang de antistoffen in het bloed aanwezig blijven. Kortom antistoffen in het bloed nagaan, geeft niet veel informatie over veiligheid en besmettelijkheid.

De veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf 1 oktober quarantaine ingekort kan worden tot minstens 7 dagen. Omwille van de vele labo-aanvragen is de richtlijn om je te laten testen op dag 5 voorlopig niet veel later stopgezet en werd de quarantaineperiode verlengd naar 10 dagen. Vanaf 23 november kan er opnieuw getest worden bij asymptomatische personen, ten vroegste op dag 7. De kans dat een covidinfectie uitbreekt is weinig waarschijnlijk na 14 dagen na een risicocontact. De kans om symptomen te ontwikkelen, ligt vooral rond dag 5-6. We weten dat bij de helft van de personen die het virus met zich meedragen, het teruggevonden kan worden in de neus na 7 dagen. Na 10 dagen zal dat bij 9 op de 10 personen. 7 dagen quarantaine lijken dus wetenschappelijk gezien vrij kort. Het is belangrijk om zeker waakzaam te blijven in de week erna.

Voorlopig bestaat er nog geen vaccin tegen corona. In heel de wereld wordt er wel veel onderzoek gedaan om zo snel mogelijk een vaccin op de markt te kunnen brengen. Indien het vaccin op de markt is, zal het nog steeds te vroeg zijn om te weten hoelang dit vaccin bescherming zal bieden. Dus vele vragen blijven voorlopig nog onopgelost. Informatie over een vaccin tegen corona, vind je ook op deze link.

Als je covid hebt (of je nu ziek bent of niet), ga je in isolatie. Bij een hoog risicocontact (zonder klachten) en in afwachting van een test, spreken we over quarantaine. Ben je ziek of word je ziek in afwachting van een test, ga je in isolatie.

Vragen over bescherming en consultatie bij de huisarts

Op dit ogenblik heeft de overheid beslist dat we enkel op drukke plaatsen waar we de afstand van 1.5m niet kunnen verzekeren een mondmasker moeten dragen.

De ene wetenschapper zegt dat je best wel een mondmasker draagt, terwijl de ander het eerder afraadt. Hoe zit het nu eigenlijk? De eerste weken tijdens de lockdown was de lockdown bedoeld om de ziekte niet op te lopen zodat het ook minder verspreid kon worden. Een mondmasker kan je dan een vals gevoel van veiligheid geven, omdat je bij het dragen van een mondmasker soms meer je gezicht aanraakt dan je zou denken. Nu echter is er een mogelijk risico dat je zelf drager bent en misschien de infectie doorgeeft en dat is zeker niet de bedoeling. De informatie over het al dan niet dragen van een mondmasker is duidelijk uitgelegd in het volgende animatiefilmpje.

Let er wel op, dat je je mondmasker zo min mogelijk aanraakt. Je beschermt dus de andere wel tegen infectie, maar je loopt misschien zelf de kans dat je een infectie oploopt omdat je juist je gezicht meer gaat aanraken. Het gebruik van een masker met een filter (FFP2 of 3) worden het best niet gebruikt. Dit beschermt namelijk enkel jezelf (als je tenminste het masker correct gebruikt) maar niet de omgeving. Bij een bezoek aan de huisarts of verpleegkundige en eigenlijk ook bij huisbezoeken, vragen we om een masker te dragen zonder filter. Je kan ze kopen of zelf maken.

Velen weten het niet, maar een chirurgisch masker heeft een voorkant en een achterkant, een bovenkant en een onderkant. Werkt een masker dan minder indien je het binnenste buiten draagt? Ja en nee. Het is opvallend dat er veel patiënten die nu op consultatie komen bijna om de minuut hun masker moeten aanraken omdat het niet goed zit. Vaak hebben ze het masker gewoon verkeerd aan. Je draagt een masker op een manier zodat deze het beste aansluit aan je gezicht. De buitenkant van het masker is de kant die je zo min mogelijk aanraakt. Het is ook belangrijk dat de buitenkant dan ook altijd de buitenkant blijft.

Stap 1: je ontsmet je handen
Stap 2: je neemt het mondmasker aan de boven- en onderzijde vast, dit is de lange zijde waar geen elastiek aan vastzit. Meestal is de donkere kant de buitenkant en de lichte kant de binnenkant. De plooien lopen dakpansgewijs naar beneden aan de buitenkant. Je trekt beide zijden uit elkaar, zodat het masker spontaan bol komt te staan.
Stap 3: Je voelt aan de lange zijde een ijzerdraad, dan is dat je bovenkant. Nu neem je beide elastiekjes vast en plaatst die rond je oren.
Stap 4: je spant het ijzerdraad rond je neus en drukt het goed aan en trekt voor een laatste keer aan de onderzijde van je masker, zodat het ook je kin bedekt. En nu afblijven 😊
Kijk eventueel naar dit filmpje om meer uitleg.

Heb je last van de elastiekjes aan je oren of zijn dat de elastiekjes juist te lang? Dan zijn daar eventueel ook trucjes voor. Heb je lang haar, dan kan je de elastiekjes rond een paardenstaart vastmaken. Je kan zelf lintjes maken of clips om de rekkertjes bij elkaar te houden.

Indien je beslist om een mondmasker te dragen, is het belangrijk om dit thuis al even te oefenen en er op te letten dat je mondmasker een tijdje goed blijft zitten, zonder het te veel te moeten aanraken. Zorg ervoor dat je bril boven je masker zit. Op de volgende link vind je nog enkele tips.

Belangrijk: Ben je zelf in quarantaine of is er iemand van het gezin in quarantaine, dan vragen we om uw afspraak uit te stellen.

Hygiëne: Was thuis voor je vertrekt nog eerst grondig je handen en ook je ellebogen. De elleboogplooi is ten tijde van corona een hoog risico plekje. Jammer genoeg, is de elleboogplooi een regio waar bijvoorbeeld bloed kan getrokken worden of waar een bloeddruk gemeten moet worden.

Kledij: Denk ook na vooraleer je vertrekt of je eenvoudige kleren aan hebt om aan en uit te doen. Mondmaskers vallen regelmatig uit op de praktijk tijdens het aan- en uitkleden.
We merken dat het niet evident is om tijdens een consultatie een mondmasker te dragen. Toch vragen we om dit te doen zolang de overheid ons deze richtlijn geeft. Je kan best thuis even oefenen om hieraan te wennen vooraleer je bij je huisarts komt. Lees zeker ook de vraag over het correct dragen van een mondmasker.

Procedure in de praktijk

 • Bij een consultatie bij de verpleegkundige, wacht je buiten tot Tinne jou komt halen.
 • Bij een consultatie bij één van de artsen, kom je best gewoon op het uur van je afspraak. Je wacht buiten (in je wagen) totdat het je beurt is en komt pas naar binnen op het uur van de effectieve afspraak.
 • Ontsmet bij binnenkomen en buitengaan je handen. Probeer je masker zo weinig mogelijk aan te raken.
 • Kom bij voorkeur alleen naar de praktijk. Als het niet anders kan, mag er 1 begeleider meekomen. Denk na over wie je meeneemt. Is deze persoon misschien (recent) verkouden (geweest) of in contact geweest met een covid+ persoon? Dan kan je beter een andere begeleider nemen.
 • Als je reeds ingeschreven bent in het forfait, hoef je niet meer te betalen. Als je (nog) niet bent ingeschreven, betaal je bij voorkeur met bancontact of Payconiq. Om je inschrijving in orde te maken, kan je best de informatie lezen op de volgende link.


Moeilijke vragen in moeilijke tijden

Heb je behoefte aan een goed gesprek met een professionele hulpverlener? Aarzel dan niet en neem contact op met ons of kijk op deze website welke hulp op dit ogenblik beschikbaar is.

Het is niet altijd even gemakkelijk ten tijde van corona goed met elkaar om te gaan. Wordt het soms allemaal te veel binnen het gezin? Deze link kan je misschien helpen met handige tips.

Hoe ga je om met afscheid nemen en overlijden ten tijde van Corona? Tips kan je lezen op de volgende link.

Algemene vragen over onze werking ten tijde van corona.

Indien het medisch niet noodzakelijk is om bij je arts langs te komen en er enkel voorschriftjes nodig zijn, raden we u aan om onze pagina in verband met herhaalrecepten na te lezen. Daarin staat duidelijk vermeld welke controles nodig blijven.

Bij een vraag naar herhaalrecepten proberen we dit zeker zo snel mogelijk in orde te brengen. Maar dat is niet altijd evident. Denk er tijdig aan om herhaalrecepten aan te vragen en probeer ze ook te bundelen. Dit kan telefonisch (03 312 18 63) of via mail (herhaalrecept@mcoost.be). We kunnen niet garanderen dat dit dezelfde dag in orde kan gebracht worden. Meestal lukt het wel om een voorschrift binnen de 2 werkdagen af te handelen.

We willen vermijden om de papieren voorschriften op te halen in onze praktijk tijdens de corona. Alle medicatie die wij elektronisch voorschrijven, verschijnt automatisch op uw gezondheidspagina. U kan er ook voor kiezen om een account aan te maken op Helena. Let op: u hebt voor beiden een ID-lezer nodig of een geactiveerde itsme-app. Het kan nuttig zijn om één of beide pagina's bij uw favorieten te plaatsen op uw computer.

Meer informatie vind je op onze website bij herhaalrecepten. Uitzonderlijk kunnen we de voorschriften rechtstreeks naar uw apotheker sturen. Privacygewijs is dat niet correct en dit vraagt aan ons secretariaat extra inspanning, extra foutenmarges en extra tijd, want deze manier van werken zit niet automatisch in het medisch dossier.

"mijn gezondheidspagina" Helena
Organiserende instantie De Belgische overheid Privé firma
Raadpleegbaar door middel van kaartlezer Ja Ja
Raadpleegbaar door middel van Itsme-app Ja Ja
Via andere weg raadpleegbaar? Neen Ja, via een code die uw huisarts voor u kan aanmaken
Gratis? Ja Ja, de documenten blijven echter maar 6 maanden beschikbaar, uw account zelf is gratis.
Ontvang ik automatisch een bericht indien er nieuwe informatie over mij te vinden is? Neen Ja, u ontvangt een email met de vermelding dat u een nieuw bericht hebt.
Kan ik al mijn medische informatie hierop terugvinden? Deze account is een account van de overheid. Uw arts kan hierover niets beslissen. Zo worden laboresultaten met een vertraging van 3 dagen gepubliceerd. Het medisch programma van uw huisarts heeft een rechtstreekse link met Helena. Enkel informatie die door u wordt aangevraagd, zal hierop verschijnen.
Bevat deze pagina ook andere informatie? Deze account is ruimer dan enkel informatie van uw huisarts. Ook resultaten zoals RX foto’s komen hierop. Helena is enkel een communicatiemiddel van uw huisarts naar u.
Waar vind ik meer informatie? Hier vindt u meer info Hier vindt u meer info. Hier vindt u de handleiding.

Sinds 1 januari werkt Tinne Mattheussen als verpleegkundige in onze praktijk. Zij is ondertussen al vlot ingewerkt. U kan bij haar terecht (huisnummer 32!, huis naast de praktijk) voor bloed trekken, bloeddrukcontroles. Ook voor het verwijderen van hechtingen, wratjes bevriezen etc raden we aan om zoveel mogelijk op de andere locatie een afspraak te maken. U kan deze afspraak zelf online maken. Bespreek dit zo nodig met uw arts telefonisch (tijdens het beluurtje) of via mail (dokter@mcoost.be) voor de verdere opvolging.

Ja, voorlopig gebeuren de meeste consultaties enkel na telefonisch overleg met uw huisarts. We hebben de beluurtje daarom ook uitgebreid. In de voormiddag is er altijd een arts aanwezig tussen 8.30u en 9.30u om naar uw verhaal te luisteren en zo nodig een consultatie af te spreken. (Ter info: Dokter Tom heeft geen beluurtje op woensdagvoormiddag en dokter Jessy heeft er geen op donderdagvoormiddag.). Indien je vragen hebt over laboresultaten of andere onderzoeken vragen we om gebruik te maken van de vaste beluurtjes in de namiddag, zodat de ochtendbeluurtjes niet te veel worden overbelast. Eén keer in de week, op donderdagvoormiddag, kan je bij dokter Tom zelf online een afspraak boeken. Het is belangrijk een duidelijke reden in te vullen waarom je een afspraak maakt. Het woordje ‘ziek’ is daarbij dus niet voldoende 😊. Bij dokter Jessy kan je op woensdagvoormiddag of donderdagavond zelf online teleconsultatie of videoconsultatie boeken. U wordt dan opgebeld op het tijdstip dat je geboekt hebt. Net zoals in de praktijk, kan het zijn dat de vorige consultatie juist sneller of trager is verlopen. We vragen dan ook om je telefoon bij de hand te houden rond het tijdstip dat je je afspraak hebt. Verder kan je telefonisch altijd bij onze secretaresse polsen welke afspraken er mogelijk zijn. Omdat we tussen de consultaties door telkens de ruimte ontsmetten, kunnen er minder consultaties per dag gebeuren. Om iedereen zo goed mogelijk verder te helpen, vragen we voor routineonderzoeken zoals de bloeddruk controleren, bloedtrekken, vaccinaties, wratjes bevriezen, wondjes controleren etc. om een afspraak te maken bij onze verpleegkundige.

We merken dat de beluurtjes soms druk bezet zijn. Daarom hebben we de beluurtjes ook uitgebreid. De beluurtjes in de ochtend zijn meer bedoeld om klachten te bespreken, de beluurtjes in de namiddag zijn eerder voor het bespreken van resultaten van onderzoeken.

Meer info over de beluurtjes vind je hier.

Als het minder dringend is, kan je ons ook via mail bereiken op het volgende emailadres: dokter@mcoost.be Deze mail wordt tijdens de werkuren dagelijks bekeken en proberen we ook binnen de 2 werkdagen te beantwoorden.

Medisch Centrum Oost neemt zijn maximale voorzorgen.
Dit doen we door alle personen met luchtwegenklachten waarbij een sterk vermoeden is van corona-besmetting door te sturen naar de triagewachtpost bij het ziekenhuis. Doorverwijzing gebeurt enkel na telefonisch contact met één van de huisartsen. Dit houdt ook in dat het testen op corona niet hier op de praktijk zal gebeuren.

Alle controles van niet zieke personen zoals bloeddrukcontrole, laboanalyses en ook wondcontroles, hechtingen verwijderen of noodzakelijk inentingen gebeuren bij onze verpleegkundige op de locatie Oude Meirstraat 32. Dit is het gebouw naast de huidige praktijk, met de rode rolluiken. Tinne, onze verpleegkundige, komt je halen op de parking zodra je aan de beurt bent. We raden dan ook ten zeerste aan voor uw eigen veiligheid, indien het kan, een afspraak te plannen op deze locatie.

Indien een consultatie bij één van de artsen noodzakelijk is (na telefonisch overleg) wacht je best tot het afgesproken uur in de wagen of buiten (bij mooi weer). We vragen indien u een mondmasker heeft, deze te gebruiken. Kom bij voorkeur alleen naar de praktijk. Indien het niet anders kan, mag er 1 begeleider meekomen. Denk na over wie je meeneemt. Is deze persoon misschien (recent) verkouden (geweest) of in contact geweest met een covid+ persoon? Dan kan je beter een andere begeleider nemen.

Er is ontsmettingsalcohol voorzien op beide locaties om je handen bij binnenkomst en buitengaan te ontsmetten. De praktijkruimtes zijn niet groot, probeer de afstand te respecteren.

Indien je ingeschreven bent in de forfait, hoe je niet meer te betalen. Ben je (nog) niet ingeschreven betaal bij voorkeur met bancontact of payconiq. Om je inschrijving in orde te maken, kan je best de informatie lezen op de volgende link.

De praktijkruimte wordt dagelijks grondig gepoetst en ontsmet.


wegbeschrijving

Bereikbaarheid van de praktijk

 • Oude Meirstraat 30, 2390 Oostmalle
  (Dokter Eggers, Dokter Hoste)
 • Oude Meirstraat 32, 2390 Oostmalle
  (paramedici: verpleegkundige, diëtist, …)

Met de wagen
De huisartsen zijn enkel via de Herentalsebaan bereikbaar, (niet via de Turnhoutsebaan)
De verpleegkundige is enkel via Turnhoutsebaan bereikbaar.

Met de bus
Er is een bushalte op 400 meter van de praktijk op de Turnhoutsebaan. De praktijk is dan verder te voet bereikbaar via de Onze Lieve Vrouwstraat.

Met de fiets
Ook met de fiets is de praktijk zowel via de Turnhoutsebaan als de Herentalsebaan bereikbaar.