afspraken bij dokters

Vragen over een forfaitaire praktijk

Medisch Centrum Oost, de mutualiteit en de patiënt gaan een contract met elkaar aan. Er is een rechtstreekse afrekening tussen de mutualiteit van de patiënt en Medisch Centrum Oost. U hoeft geen consultatie te betalen. U hoeft geen documenten naar de mutualiteit te brengen. U engageert zich om enkel Medisch Centrum Oost als huisarts te raadplegen. Let op: Consulten bij andere huisartsen worden NIET terugbetaald door de mutualiteit!
Het centrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dankzij deze vaste inkomsten hebben wij financiële zekerheid en kunnen wij werken aan optimale zorgen voor u, onze patiënt.
Ja. Alle mutualiteiten kennen dit systeem en zijn verplicht hieraan deel te nemen.
Neen, zowel de inschrijving als de consultaties zijn volledig gratis. Door u bij Medisch Centrum Oost in te schrijven, verklaart u automatisch aan de mutualiteit dat onze praktijk uw medisch dossier beheert.
Voor sommige technische prestaties of het gebruik van verbandmateriaal of medicatie kan een kleine vergoeding worden gevraagd. Indien gewenst kan u hier een rekeningafschrift van krijgen.

De kostprijs van een technische prestatie hangt af van uw statuut bij de mutualiteit.
Labo-onderzoeken moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar uw thuisadres enkele weken nadat het onderzoek is gebeurd.
Kosten voor medicatie zijn NIET in de inschrijving inbegrepen. U blijft uw medicatie zelf betalen. Voorschriften worden geschreven tijdens een raadpleging bij de arts.
U hoeft geen extra bijdrage te betalen aan uw mutualiteit. Uw ziekteverzekering blijft ook tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts en u geniet verder van alle voordelen.
U kan zich altijd uitschrijven door het onthaal hiervan op de hoogte te brengen of door een aangetekend schrijven. Na een welbepaalde periode bent u dan uitgeschreven en kunt u elke huisarts raadplegen, net zoals vroeger. Het ziekenfonds heeft tijd nodig om de gegevens te verwerken. Als je bv. uitschrijft op 15 februari, kan je vanaf 1 april terecht in een andere praktijk.

Let wel op, de eerste 3 maanden na uw inschrijving kan u zich niet uitschrijven.
Enkel patiënten die wonen in de gemeente Malle en de naburige (deel)gemeentes Vlimmeren, Rijkevorsel, St. Lenaarts, Zoersel, Wechelderzande kunnen zich inschrijven. Indien u buiten deze regio woont en u wilt zich toch inschrijven, neem dan even contact met ons op zodat we samen de voorwaarden en mogelijkheden kunnen bekijken.

Indien u reeds bij ons patiënt bent (GMD) vóór de omschakeling naar een forfaitaire praktijk maar niet in de regio woont, kan u zich bij ons inschrijven.

Op dit ogenblik hebben we een patiëntenstop en aanvaarden geen nieuwe patiënten.

Ontdek hier het werkingsgebied van Medisch Centrum Oost!

Voor de inschrijving komt u persoonlijk naar de praktijk met uw identiteitskaart.
Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van het forfaitair systeem, kunnen de nodige documenten worden ingevuld. Kinderen ouder dan 14 jaar dienen dit zelf te ondertekenen. Ieder gezinslid wordt individueel ingeschreven.
Indien u dat wenst, kan u bij de inschrijving een papier ondertekenen waarmee u toelating geeft dat wij uw medisch dossier opvragen bij uw vroegere huisarts.
Zeker! Iedereen kan zich komen inschrijven. U hoeft niet te wachten tot u ziek bent om u in te schrijven. Wanneer u zich nu al inschrijft, hebben wij tijd om uw medisch dossier op te vragen bij uw vorige huisarts. Op die manier hebben wij de juiste en volledige medische gegevens over uw gezondheid wanneer u ons echt nodig heeft.
Meer info: FAQ - forfaitaire praktijk
Neen. Iedereen heeft de individuele en vrije keuze om zich al dan niet in te schrijven. Het is dus perfect mogelijk dat u zich inschrijft en ons als huisarts kiest, terwijl uw partner een andere huisarts heeft. Let wel op, wanneer u naar de huisarts van uw partner zou gaan, betaalt de mutualiteit deze consultatie niet terug!
De baby wordt niet automatisch ingeschreven, ook al bent u zelf als patiënt ingeschreven. U maakt best zo snel mogelijk een afspraak om de inschrijving in orde te maken. Bij de inschrijving brengt u de ISI-kaart mee. Een van de ouders moet de overeenkomst ondertekenen.
Als u van adres of mutualiteit verandert, geef dit dan zo snel mogelijk door aan Medisch Centrum Oost. Geef ook veranderingen in uw gezinssituatie door aan het onthaal. Dan komen brieven steeds op de juiste plaats terecht en worden problemen met de mutualiteit vermeden.
Jazeker! Wij werken samen met alle verschillende ziekenhuizen en specialisten uit de omgeving. U bent volledig vrij te kiezen waar en door wie u bepaalde onderzoeken laat doen. Wel adviseren we eerst met ons te overleggen, in plaats van op eigen initiatief naar een specialist te gaan wanneer u een vraag heeft. Wij kunnen samen met u bekijken welke specialist op dat ogenblik u het best zal kunnen helpen. Wist u dat we u tevens een “bewijs van doorverwijzing” kunnen meegeven? Indien u dit laatste document samen met het getuigschrift van de specialist aan uw mutualiteit bezorgt, dan betaalt uw mutualiteit een groter aandeel aan de specialist en wordt uw persoonlijk aandeel goedkoper. Meer informatie vindt u hier.
Patiënten die niet zijn ingeschreven maar medische zorgen nodig hebben en niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen (of geen huisarts hebben), kunnen bij Medisch Centrum Oost geholpen worden als ‘bezoeker’. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een getuigschriftje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.
In principe heeft uw vaste huisarts een vervanger aangeduid. Wanneer u hier niet terecht zou kunnen, kan u als ‘bezoeker’ eenmalig op consultatie komen bij Medisch Centrum Oost. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij uw vaste huisarts, en krijgt een getuigschriftje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen. Indien u een omnio-statuut heeft, graag een kleefbriefje meebrengen!
Het RIZIV staat toe dat u tot 3x/jaar in een forfaitaire praktijk op consultatie komt, zonder dat u hier ingeschreven bent. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een getuigschriftje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.

Komt u vaker langs, dan kunt u beter overwegen zich in te schrijven in de praktijk.
Als jouw kind een vaste huisarts heeft bij Medisch Centrum Oost, moet je hem/haar inschrijven. Als dit niet het geval is, raden we aan om, bijvoorbeeld in geval van co-ouderschap, jouw kind níét in te schrijven. Voor hen maken we een uitzondering en blijven hen zien via het klassieke betalingssysteem. Verblijft jouw kind in hoofdzaak bij de ouder die steeds onze praktijk consulteert, kan je jouw kind inschrijven en betalen we de consultaties bij de huisarts van de andere ouder terug aan terugbetalingstarief. Dan brengt u uw getuigschrift bij ons binnen, bij voorkeur met een verslag van de andere huisarts.
In dat geval kan u natuurlijk een beroep doen op ons. Uw familielid of kennis wordt als ‘bezoeker’ behandelt, betaalt dan gewoon en krijgt een prestatiebriefje. De mutualiteit betaalt terug volgens het terugbetalingstarief. Deze regeling kunnen we slechts uitzonderlijk toepassen. Het is om iemand uit de nood te helpen.
Wij kunnen de beste medische en verpleegkundige zorgen verlenen wanneer u bij ons op de praktijk langskomt. Hier beschikken wij over veel meer materiaal dan wat we kunnen meebrengen naar u thuis. Wanneer het écht niet lukt om tot bij ons te geraken, kan de arts bij u langs komen.
Ja, onze artsen zijn erkende, geconventioneerde, geaccrediteerde huisartsen of huisartsen-in-opleiding. Dit wil zeggen dat wij op regelmatige basis bijscholingen volgen en werken volgens alle regels die het RIZIV voorstelt.
U bent vrij in de keuze van arts. Tijdens drukke periodes is dit echter niet altijd mogelijk. Beide artsen hebben inzage in uw dossier en zullen voldoende informatie hebben om u te helpen.
Bel het nummer 0900 10 512
Weekdagen

Van 19.00 uur tot 08.00 uur
Weekend en feestdagen
Vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur

LET WEL: de arts van wacht dient steeds betaald te worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen terugbetalingstarief door ons terugbetaald. Kom dus zeker met uw getuigschriftje bij ons langs nadien! U dient een arts te raadplegen die officieel van wacht is en het moet dringend zijn. Vraag steeds het wachtverslag.
Neen! Onze artsen en verpleegkundige plannen hun vakantiedagen zodanig, dat er steeds iemand aanwezig kan zijn. Hierdoor kunnen wij het hele jaar door permanentie voorzien op de praktijk.
wegbeschrijving

Bereikbaarheid van de praktijk

  • Oude Meirstraat 30, 2390 Oostmalle
    (Dokter Eggers, Dokter Hoste)
  • Oude Meirstraat 32, 2390 Oostmalle
    (paramedici: verpleegkundige, diëtist, …)

Met de wagen
De huisartsen zijn enkel via de Herentalsebaan bereikbaar, (niet via de Turnhoutsebaan)
De verpleegkundige is enkel via Turnhoutsebaan bereikbaar.

Met de bus
Er is een bushalte op 400 meter van de praktijk op de Turnhoutsebaan. De praktijk is dan verder te voet bereikbaar via de Onze Lieve Vrouwstraat.

Met de fiets
Ook met de fiets is de praktijk zowel via de Turnhoutsebaan als de Herentalsebaan bereikbaar.