afspraken bij dokters

Medisch Centrum Oost

Praktische afspraken

 

Wat heeft Medisch Centrum Oost u te bieden?

Beide artsen zijn geaccrediteerd en geconventioneerd en beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven te maken krijgen met psychologische moeilijkheden.
Soms is de draaglast te groot en kan professionele hulp je verder op weg helpen.

Vanaf februari 2018 kan je bij Kathy Van Santvoort terecht in Medisch Centrum Oost. Als eerstelijnspsycholoog biedt ze laagdrempelige, kortdurende begeleiding. Dit wil zeggen dat ze vertrek vanuit je eigen draagkracht en bekijkt hoe er op korte termijn weer evenwicht gebracht kan worden in je leven. Tijdens een eerste verkennend gesprek worden je klachten in kaart gebracht en proberen jullie samen zicht te krijgen op je hulpvraag. Je kan bij haar terecht met verschillende soorten klachten: stress, burn-out, depressieve klachten, rouw- en verliesverwerking, angstklachten, moeilijkheden in relaties, aanpassingsmoeilijkheden, opvoedingsproblemen, … Als er intensievere hulp nodig is, dan wordt er samen gezocht naar andere behandelingsmogelijkheden.

Praktisch: Een consultatie duurt ongeveer 50 minuten en kost 50 euro. Contant te betalen, let op hier is geen bancontact mogelijk. Bespreek met je huisarts indien je behoefte hebt aan een gesprek met de psycholoog. Wij regelen voor jou dan een afspraak. Kathy doet 1 keer per week bij ons consultatie telkens op een donderdag. 1 week op donderdagvoormiddag en de andere week op donderdagavond. Meer info: het team - Psycholoog

Sinds kort beschikken we over een prikverpleegkundige één dag in de week. Om je bloed te laten trekken, kan u dan ook bij deze verpleegkundige terecht. Elke maandag van 8 uur tot 9.30u 's morgens.

De prikverpleegkundige moet een aanvraag hebben om te weten welke tubes er afgenomen moeten worden. Ofwel beschikt u al over een aanvraagformulier via de specialist ofwel kan een aanvraag in orde gemaakt worden tijdens een voorgaande consultatie, via mail of via het beluurtje. Er zal dan ook bekeken worden of er een controle afspraak nodig is. Labo’s in het kader van een preventieve check up worden altijd gevolgd door een consultatie waar de resultaten besproken kunnen worden. We moedigen deze manier van werken aan, zodat de arts tijdens de consultatie reeds over alle gegevens beschikt.

Praktisch:

 • Elke maandag tussen 8u en 9.30 u.
 • Afspraak maken is nodig (telefonisch op beluurtje of via mail).
 • Aanvraagformulier (indien je hierover beschikt) niet vergeten mee te nemen!
 • Enkel om bloed te trekken, de verpleegkundige kan geen voorschriften maken!

 

Wat verwacht MC Oost van u?

U belt voor een afspraak naar het nummer 03 312 18 63. Vervolgens drukt u keuzetoets nummer 1. De praktijkassistente zal u dan verder helpen. U kan onze secretaresse alle dagen bereiken van 8u tot 12 u.
Er kan ook een afspraak online gemaakt worden. Meer en meer mensen boeken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat op deze manier de telefoondruk aanzienlijk vermindert.
Via de app kan je nu ook een afspraak maken: De online agenda is ook via de app van Sanmax beschikbaar:

Komt u met twee of meer, of wenst u een probleem uitvoerig te bespreken, dan vraagt of maakt u best een dubbele afspraak. Ook voor kleine chirurgische ingrepen en het maken van een EKG maakt u best een dubbele afspraak.
Voor het invullen van allerhande attesten, maakt u best een afspraak.
Hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
Probeer steeds op tijd te komen. Indien onverwacht belet, verwittig dan de praktijkassistente.
Zij zal de afspraak verschuiven of annuleren en de dokter verwittigen.
Breng steeds een lijst met uw chronische medicatie en/of een lijst met uw gewenste medicatie mee.
Voor dringende gevallen kan u altijd naar de praktijk bellen. Druk dan keuzetoets nummer 5 in en u komt bij de arts terecht die dan ter beschikking is. De arts kan met u het probleem bespreken en op zoek gaan naar de beste oplossing. Voor niet dringende zaken, vragen we uw arts en de patiënt niet te storen tijdens de consultatie. Je kan je arts dan beter bereiken op het beluurtje.
Meer info: FAQ - Ik heb dringend een dokter nodig en onze beluurtjes.
Denk er tijdig aan om een afspraak (die niet dringend is) te plannen. Op de dag zelf is het niet vanzelfsprekend dat er consultatieruimte vrij is. Denk er vooral aan voor de vroege uren in verband met een nuchtere bloedname.
Meer informatie: FAQ - ik moet altijd nuchter zijn voor bloedname
Vanaf 1 januari 2018 wordt er bij voorkeur enkel nog gewerkt met elektronische voorschriften. Dit wil zeggen dat uw voorschriften via de computer op een beveiligde plek “in de Cloud” worden geplaatst. U ontvangt van onze enkel nog een “bewijs van elektronisch voorschrift”. Met dit bewijs kan u bij de apotheek naar keuze terecht om uw medicatie op te halen. Volgens de overheid gaat het om een overgangsjaar en zal in de loop der tijd ook het papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ niet meer noodzakelijk zijn.
Draag makkelijke kleding, die eenvoudig aan en uit te doen zijn. Zo kunnen de onderzoeken vlot verlopen.
Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden: 03 312 18 63. Vervolgens drukt u keuzetoets nummer 1. Gelieve indien mogelijk voor 11.00u aan te vragen, dan kan dit nog indien gewenst ingepland worden dezelfde dag. Voor niet dringende huisbezoeken, gelieve dit enkele dagen op voorhand aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor personen die ernstig ziek, bedlegerig of minder mobiel zijn. Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Voor niet dringende adviezen of het bespreken van resultaten kan u uw arts bereiken tijdens het beluurtje. Hiervoor gebruikt u keuzetoets nummer 2. Voor administratieve zaken neemt u beter contact op met de praktijkassistente Hilde. Hiervoor gebruikt u keuzetoets nummer 3.

Ons telefoonnummer: 03 312 18 63

Tom Eggers
Tom Eggers
maandag 16.00-17.00 u.
vrijdag 16.30-17.30 u.
Jessy Hoste
Jessy Hoste
maandag 12.30-13.30u
woensdag 16.30-17.30u
Hilde
Hilde
alle voormiddagen 8.00-12.00u

 

De telefooncentrale

Wanneer u de praktijk belt, heeft u vanaf nu verschillende keuzemogelijkheden. Zo wordt u beter geholpen en hopen we ook dat voor de artsen de telefoonbelasting tijdens de consultatie beperkt blijft. U heeft de keuze tussen volgende toetsen:


Toets 1: deze toets kan u gebruiken om een afspraak te maken of een huisbezoek aan te vragen.

Toets 2:

deze toets zal gebruikt kunnen worden voor de beluurtjes. Met deze toets komt u rechtstreeks bij uw arts naar keuze terecht, let op dit is enkel op de uren van het beluurtje. De arts kan tijdens het beluurtje maar 1 persoon tegelijk te woord staan. Indien je een bezette lijn hoort, word je automatisch in de wachtrij gezet. Het heeft dan geen zin om via een andere keuzetoets uw arts proberen te bereiken.
Toets 3: deze toets kan u gebruiken om de secretaresse te spreken voor administratieve vragen.
Toets 4: deze toets is enkel bestemd voor zorgverleners die een arts willen spreken.
Toets 5: deze toets kan u gebruiken indien je een dringende medische vraag hebt, die niet kan wachten tot het beluurtje. Hier krijgt u de arts aan de lijn die op dat ogenblik ter beschikking is.

Hoeveel u moet betalen of hoeveel u nadien gaat terugtrekken van uw ziekenfonds is afhankelijk van uw statuut bij uw ziekenkas. Bij een standaard statuut (nummer xx0/xx0) betaalt u in principe de volledige consultatie of het huisbezoek en ontvangt u hierbij een getuigschrift dat je kan binnenbrengen bij de ziekenkas. Indien u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, (nummer xx1/xx1 op uw klevertje) zijn we sinds 1 oktober 2015 verplicht om de kosten van de consultatie rechtstreeks met uw ziekenfonds te regelen. U betaalt enkel nog 1 euro remgeld (link naar FAQ wat is remgeld). Voor de patiënten met statuut van chronisch zieke zijn we niet verplicht om dit derdebetalerssysteem toe te passen, maar kunnen zij gebruik maken van dit systeem en enkel een remgeld betalen van 4 euro.
Meer informatie: FAQ - wat is remgeld?.
In onze praktijk proberen wij hier automatische gebruik van te maken. Dit is enkel geldig voor de consultaties, voor de huisbezoeken bestaat er sowieso geen verplichting en kan een volledig bedrag gevraagd worden. Ook hier proberen wij voor vaste patiënten hierin tegemoet te komen.

Uitzonderingen op deze tarieven:

 • Opgelet deze tarieven zijn enkel geldig voor patiënten die bij onze praktijk een GMD (globaal medisch dossier ) hebben.
  Meer informatie: FAQ - wat is een GMD?
 • Wanneer aanvullende onderzoeken dienen te gebeuren, zoals een EKG, een uitstrijkje, een hechting … kan het zijn dat u meer zal moeten betalen en in verhouding ook iets meer zal terugtrekken.
 • Afhankelijk van uw ziekenkas kan er nog een extra tegemoetkoming zijn met betrekking tot het remgeld, bijvoorbeeld afhankelijk van uw leeftijd.
 • Personen die in een zorgtraject zitten hoeven tijdens de consultatie geen remgeld te betalen indien ze een verhoogde tegemoetkoming hebben of het statuut van chronisch zieke hebben of krijgen hun remgeld nadien volledig terugbetaald via hun ziekenfonds.
  Meer informatie: FAQ - wat is een zorgtraject
 • Tijdens de wachtdienst (avond, nacht en weekend en feestdagen) gelden andere tarieven.
Conventietarieven 2018 Gewoon statuut
xx0/xx0
Verhoogde tegemoetkoming xx1/xx1 Chronische zieke
  Te betalen Terugtrekken van ziekenkas Remgeld Te betalen remgeld Te betalen remgeld
Consultatie 25,5 euro 21 euro 4 euro 1 euro 4 euro

Avondconsultatie

(begint officieel vanaf 18u)
29,5 euro 25 euro 4 euro 1 euro 4 euro
Huisbezoek 38 euro 24 euro 13 euro 3 euro 13 euro

 

Bereikbaarheid van de praktijk

Oude Meirstraat 30 2390 Oostmalle

Met de wagen
De praktijk is enkel via de Herentalsebaan bereikbaar.
(niet via de Turnhoutsebaan)

Met de bus
Er is een bushalte op 400 meter van de praktijk op de Turnhoutsebaan. De praktijk is dan verder te voet bereikbaar via de Onze Lieve Vrouwstraat.

Met de fiets
Ook met de fiets is de praktijk zowel via de Turnhoutsebaan als de Herentalsebaan bereikbaar.

Klik hier om de wegbeschrijving in PDF te bekijken.