afspraken bij dokters

Medisch Centrum Oost

Praktische afspraken

 

Wat heeft Medisch Centrum Oost u te bieden?

dokter

Beide artsen zijn geaccrediteerd en geconventioneerd en beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

verpleging

Praktisch:
De consultaties van de verpleegkundige zullen in principe altijd doorgaan in de Oude Meirstraat 32. Dit is het gebouw naast de dokterspraktijk. De verpleegkundige zorgen zitten inbegrepen in het abonnement.
Klik hier voor een afspraak. Meer info: Het team - verpleegkundige

secretariaat
 • kan voor u een afspraak maken bij uw huisarts, de verpleegkundige of andere paramedici van het team.
  Meer info: Afspraak maken
 • kan u verder helpen i.v.m. terugbetalingen van getuigschriften tijdens een wachtdienst.
  Meer info: Hoeveel moet ik betalen?
 • kan u verder helpen in verband met vragen over uw inschrijving of uitschrijving in onze praktijk.
  Meer info: Inschrijven forfaitaire praktijk

Niet inbegrepen in het abonnement:

dokter

De diëtist begeleidt u naar een gezonde levensstijl. Zowel kinderen als volwassenen kunnen terecht voor o.a.:

 • overgewicht en obesitas
 • diabetes Mellitus
 • te hoge cholesterol
 • te hoge bloeddruk
 • prikkelbare darmsyndroom
 • maag-darmproblemen
 • voeding en burn-out
 • voeding bij recreatieve sport
 • emo-eten en eetbuien
 • ondergewicht
 • ...

 • Praktisch:

  Tarieven 1 september 2020
  Intake € 60
  Opvolging 20 à 30 minuten € 30
  Opvolging 45 à 60 minuten € 60
  3 maanden traject – 6 sessies € 165 (€ 27,5 per sessie)
  6 maanden traject – 12 sessies € 310 (€ 25,8 per sessie)
  Specifiek voor diabetespatiënten (met voortraject of zorgtraject) € 23,3 terugbetaling door ziekenfonds, per sessie

  Betalen kan cash of een bank-app op de smartphone.

  De terugbetaling is afhankelijk van uw mutualiteit. Meer info: Betaalt mijn ziekenfonds de diëtist terug?

  Klik hier voor een afspraak. Meer info: het team - Diëtist

   

  Wat is een forfaitaire praktijk?

  info
  Forfait houdt in dat Medisch Centrum Oost een vast bedrag (een forfait) per maand per ingeschreven patiënt ontvangt van het ziekenfonds. Het hangt er niet van af of u juist veel ziek bent geweest of juist niet. In deze forfait zitten al uw geneeskundige zorgen van de huisarts en de verpleegkundige inbegrepen. Zelf moet u niets betalen.*

  *De overige paramedici zoals bv. de diëtist, tabakoloog,... behoren niet tot de forfait.
  *Voor sommige technische prestaties of het gebruik van verbandmateriaal of medicatie kan een kleine vergoeding worden gevraagd. Indien gewenst kan u hier een rekeningafschrift van krijgen. De kostprijs van een technische prestatie hangt af van uw statuut bij de mutualiteit.

  info
  In een forfaitaire praktijk kan u zich inschrijven. Na ondertekening van een abonnement heeft u recht op alle medische zorgen. U hoeft geen consultatie te betalen. U engageert zich om enkel de huisartsen van Medisch Centrum Oost te raadplegen.

  Let op: Consulten bij andere huisartsen zal de ziekenkas niet meer terugbetalen! De medische kosten tijdens een wachtdienst, zal Medisch Centrum Oost wel terugbetalen. (volgens de rizivtarieven).
  info
  Enkel patiënten die wonen in de regio Oostmalle, Westmalle, Vlimmeren, Rijkevorsel, St. Lenaarts, Zoersel, Wechelderzande kunnen zich inschrijven. Indien u buiten deze regio woont en u wilt zich toch inschrijven, neem dan even contact met ons op zodat we samen de voorwaarden en mogelijkheden kunnen bekijken.

  Op dit ogenblik hebben we een patiëntenstop en aanvaarden geen nieuwe patiënten.

  Ontdek hier het werkingsgebied van Medisch Centrum Oost!

  Overige vragen in verband met forfaitaire praktijk? Meer info: FAQ - Wie kan zich inschrijven

  Hoe u zich moet inschrijven, leest u hieronder (wat verwacht MC Oost van u?)

   

  Wat verwacht MC Oost van u?

  info

  Enkel patiënten die wonen in de gemeente Malle en de naburige (deel)gemeentes Vlimmeren, Rijkevorsel, St. Lenaarts, Zoersel, Wechelderzande kunnen zich inschrijven.

  Indien u reeds bij ons patiënt bent (GMD) vóór de omschakeling naar een forfaitaire praktijk maar niet in de regio woont, kan u zich ook nog bij ons inschrijven.

  Op dit ogenblik hebben we een patiëntenstop en aanvaarden geen nieuwe patiënten.

  Ontdek hier het werkingsgebied van Medisch Centrum Oost!

  • Voor de inschrijving komt u persoonlijk naar de praktijk met uw identiteitskaart, een kleefbriefje van het ziekenfonds en indien van toepassing brengt u ook de kidsID of IS+ kaart van uw kind(eren) mee.
  • Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van het forfaitair systeem, kan het abonnement worden ondertekend.
  • Kinderen ouder dan 14 jaar dienen dit zelf te ondertekenen.
  • Ieder gezinslid wordt individueel ingeschreven.

  Inschrijven is volledig gratis. Tijdens de volgende uren is onze secretaresse aanwezig op de praktijk om u verder te informeren. Eventueel kan u meteen inschrijven.

  ma 9.30 - 11.30 u.
  di 9.30 - 11.30 u.
  wo 9.30 - 11.30 u. 12.30 - 16.00 u.
  do 9.30 - 11.30 u. 12.30 - 16.00 u.
  vr 9.30 - 11.30 u. 12.30 - 16.00 u.

  Let op: Ten tijde van corona kan u zich ook elektronisch inschrijven. U kan uw vooraf ingevuld inschrijvingsdocument bij ons opvragen of u vult een blanco-formulier in. Hier vindt u een voorbeeld van een blanco inschrijvingsformulier. U kan het ondertekend formulier daarna via mail (info@mcoost.be) aan ons terug bezorgen.

  U kan op drie verschillende manieren een afspraak maken.
  U belt voor een afspraak naar het nummer 03 312 18 63. Vervolgens drukt u keuzetoets nummer 1. De praktijkassistente zal u dan verder helpen. U kan onze secretaresse alle dagen bereiken van 8u tot 12 u. Onze secretaresse kan een consultatie inplannen, kan uw vraag aan de artsen doorgeven of kan een teleconsultatie voor u inplannen.
  U kan ons een mail sturen met de vraag naar consultatie en de tijdstippen waarop u beschikbaar bent.
  Er kan een afspraak online gemaakt worden. Dit kan voorlopig enkel voor de agenda van dokter Tom en enkel op donderdagvoormiddag. De online agenda is ook via deze QR-code beschikbaar.

  U kan op 2 verschillende manieren een afspraak maken.
  U belt voor een afspraak naar het nummer 03 312 18 63. Vervolgens drukt u keuzetoets nummer 1. De praktijkassistente zal u dan verder helpen. U kan onze secretaresse alle dagen bereiken van 8u tot 12 u.
  Er kan ook een afspraak online gemaakt worden. Meer en meer mensen boeken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat op deze manier de telefoondruk aanzienlijk vermindert.
  De online agenda is ook via deze QR-code beschikbaar.

  Nadat u op de knop verpleegkundige hebt gedrukt, kan u een keuze maken uit de volgende afspraken: 5 minuten:
  • bloeddrukcontrole licht blauw
  • vaccinatie (spuit niet vergeten, behalve voor kinkhoest en tetanusvaccin, kind en gezin is aanwezig)
  10 minuten:
  • Wondcontrole (bv. draadjes verwijderen, controle na operatie, ...)
  • Wratjes bevriezen
  • Oor uitspuiten
  • Hartfilmpje (EKG)
  • bloed trekken (voor specialist, stolling, ...)
  20 minuten:
  • bevestigen zwangerschap en invullen moederboekje
  30 minuten:
  • uitgebreide check-up 1 maal per jaar
  Als u met meerder personen komt, raden we aan om meerdere afspraken te maken.
  Indien u telefonisch een afspraak maakt, kan u ook meedelen met hoeveel personen u zal komen en of u een dubbele raadpleging nodig acht.
  U kan niet rechtstreeks een afspraak maken bij de diëtist. Indien u het nodig acht om een afspraak te maken, neem dan met één van de huisartsen contact op tijdens het beluurtje of maak een afspraak via de secretaresse.
  info
  • Zodra u ingeschreven bent, in het forfait systeem, hoeft u niets te betalen als u op consultatie komt bij de artsen en de verpleegkundige. Voor sommige technische prestaties of het gebruik van verbandmateriaal of medicatie kan een kleine vergoeding worden gevraagd. Indien gewenst kan u hier een rekeningafschrift van krijgen. De kostprijs van een technische prestatie hangt af van uw statuut bij de mutualiteit.
  • Bent u (nog) niet ingeschreven, dan staat het RIZIV toe dat u tot 3x/jaar in een forfaitaire praktijk op consultatie komt, zonder dat u hier ingeschreven bent. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een getuigschriftje dat u bij de ziekenfonds kan binnenbrengen. Komt u vaker langs, dan kunt u beter overwegen zich in te schrijven in de praktijk.
  • Bent u tijdens de wachtdienst bij een dokter van wacht geweest, dan kan u uw getuigschrift bij ons binnenbrengen. Het ziekenfonds zal u namelijk niet meer vergoeden. Bezorg ons dit ingevuld formulier samen met het bewijs van betaling (getuigschrift) en bij voorkeur samen met een verslag van de dokter indien je dat ontvangen hebt.
  Vanaf 1 januari 2020 verwacht de overheid dat we zoveel mogelijk elektronisch voorschrijven. Dit wil zeggen dat herhaalrecepten via de computer in de cloud kunnen worden klaargezet.

  Meer info over herhaalrecepten vindt u hier.
  Voor het invullen van attesten, kan u best op voorhand even navragen of u hiervoor moet langskomen. Dit kan u telefonisch of via mail aan het secretariaat vragen. Bezorg ons tijdig de attesten, er is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  Voor dringende gevallen kan u altijd naar de praktijk bellen. Druk dan keuzetoets nummer 5 in en u komt bij de arts terecht die dan ter beschikking is. De arts kan met u het probleem bespreken en op zoek gaan naar de beste oplossing. Voor niet dringende zaken, vragen we uw arts en de patiënt niet te storen tijdens de consultatie. U kan uw arts dan beter bereiken op het beluurtje.
  Meer info: FAQ - Ik heb dringend een dokter nodig en onze beluurtjes.
  Probeer steeds op tijd te komen. Indien onverwacht belet, verwittig dan de praktijkassistente.
  Zij zal de afspraak verschuiven of annuleren en de dokter, verpleegkundige verwittigen.
  Denk er tijdig aan om een afspraak (die niet dringend is) te plannen. Op de dag zelf is het niet vanzelfsprekend dat er consultatieruimte vrij is. Denk er vooral aan voor de vroege uren in verband met een nuchtere bloedname.
  Meer informatie: FAQ - ik moet altijd nuchter zijn voor bloedname
  Draag makkelijke kleding, die eenvoudig aan en uit te doen zijn. Zo kunnen de onderzoeken vlot verlopen.
  info
  Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden: 03 312 18 63. Vervolgens drukt u keuzetoets nummer 1. Gelieve indien mogelijk voor 11.00u aan te vragen, dan kan dit nog indien gewenst ingepland worden dezelfde dag. Voor niet dringende huisbezoeken, gelieve dit enkele dagen op voorhand aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor personen die ernstig ziek, bedlegerig of minder mobiel zijn. Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

  Voor niet dringende adviezen of het bespreken van resultaten kan u uw arts bereiken tijdens het beluurtje. Hiervoor gebruikt u keuzetoets nummer 2. Voor administratieve zaken neemt u beter contact op met de praktijkassistente Hilde. Hiervoor gebruikt u keuzetoets nummer 3.

  Ons telefoonnummer: 03 312 18 63

  Beide artsen hebben naast de vaste beluurtjes uitzonderlijk ook beluurtjes elke ochtend van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.

  Tom Eggers
  Tom Eggers
  maandag 16.00-17.00 u.
  vrijdag 16.30-17.30 u.
  Jessy Hoste
  Jessy Hoste
  maandag 12.30-13.30u
  woensdag 16.30-17.30u
  Hilde
  Hilde
  alle voormiddagen 8.00-12.00u

   

  De telefooncentrale

  Wanneer u de praktijk belt, heeft u vanaf nu verschillende keuzemogelijkheden. Zo wordt u beter geholpen en hopen we ook dat voor de artsen de telefoonbelasting tijdens de consultatie beperkt blijft. U heeft de keuze tussen volgende toetsen:


  Toets 1: deze toets kan u gebruiken om een afspraak te maken of een huisbezoek aan te vragen.

  Toets 2:

  deze toets zal gebruikt kunnen worden voor de beluurtjes. Met deze toets komt u rechtstreeks bij uw arts naar keuze terecht, let op dit is enkel op de uren van het beluurtje. De arts kan tijdens het beluurtje maar 1 persoon tegelijk te woord staan. Indien u een bezette lijn hoort, wordt u automatisch in de wachtrij gezet. Het heeft dan geen zin om via een andere keuzetoets uw arts proberen te bereiken.
  Toets 3: deze toets kan u gebruiken om de secretaresse te spreken voor administratieve vragen.
  Toets 4: deze toets is enkel bestemd voor zorgverleners die een arts willen spreken.
  Toets 5: deze toets kan u gebruiken indien u een dringende medische vraag hebt, die niet kan wachten tot het beluurtje. Hier krijgt u de arts aan de lijn die op dat ogenblik ter beschikking is.

   

  wegbeschrijving

  Bereikbaarheid van de praktijk

  • Oude Meirstraat 30, 2390 Oostmalle
   (Dokter Eggers, Dokter Hoste)
  • Oude Meirstraat 32, 2390 Oostmalle
   (paramedici: verpleegkundige, diëtist, …)

  Met de wagen
  De huisartsen zijn enkel via de Herentalsebaan bereikbaar, (niet via de Turnhoutsebaan)
  De verpleegkundige is enkel via Turnhoutsebaan bereikbaar.

  Met de bus
  Er is een bushalte op 400 meter van de praktijk op de Turnhoutsebaan. De praktijk is dan verder te voet bereikbaar via de Onze Lieve Vrouwstraat.

  Met de fiets
  Ook met de fiets is de praktijk zowel via de Turnhoutsebaan als de Herentalsebaan bereikbaar.