afspraken bij dokters

Het team

Wie zijn we en waar staan we voor?

 

Missie en Visie


Voor ons een zorg meer, is voor u een zorg minder!
Dit is voor ons de essentie van onze praktijk.

In onze praktijk wensen we deze zorg op m@@t van de patiënt aan te kunnen bieden.

Hierbij vertrekken we van een essentiële overtuiging dat het beste geneesmiddel nog altijd jezelf is.Om dit allemaal te kunnen aanbieden hebben we er bewust voor gekozen om te werken met een forfaitaire praktijk.
Meer info: FAQ - Wat is een forfaitaire praktijk?

Bij deze manier van werken is het mogelijk om los te komen van het principe "voor wat, hoort wat". In de Belgische (huisarts)geneeskunde wordt u enkel gehonoreerd voor een fysiek patiëntencontact (consultatie of huisbezoek). We zijn van mening dat in het huidige tijdperk niet alle taken door een huisarts uitgevoerd hoeven te worden én dat niet bij elke zorgvraag een fysiek patiëntencontact noodzakelijk is. Hierdoor kan de patiënt zelf zijn gewenste zorgcontact bepalen met een gezondheidswerker (arts of verpleegkundige) die hiervoor geschikt is. Een zorg op maat van de patiënt dus.
Meer info: MC Oost - Wat kan u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?

Omdat we het fysiek contact belangrijk vinden en vaak ook noodzakelijk zal blijven, biedt Medisch Centrum Oost zorg aan patiënten die hier in de buurt wonen. Personen vanaf hun geboorte tot 100 jaar en meer woonachtig in de gemeente Malle en de naburige deelgemeentes Zoersel, Vlimmeren, Wechelderzande, Sint Lenaarts en de gemeente Rijkevorsel zijn in onze praktijk welkom.
Meer info: FAQ - Wie kan zich inschrijven

Om dit alles te realiseren, proberen we een maximale beschikbaarheid en efficiënte bereikbaarheid te realiseren gedurende de weekdagen, waarbij we ook streven naar een gezonde verhouding tussen ons werk en ons privéleven.

U kan bij ons terecht met allerhande gezondheidsproblemen, met inbegrip van psycho-sociale vraagstukken, met vragen over zwangerschap tot vragen over het levenseinde. Hierbij hebben we zowel aandacht voor de zorg(en) van de patiënt, als aandacht voor preventie (vóóraleer er klachten voelbaar zijn). Deze integrale zorg heeft aandacht voor u als persoon, voor uw psychosociaal welzijn en houdt rekening met uw familiale en professionele context. Hierbij streven we naar een deskundig advies van de zorgverlener gestoeld op wetenschappelijke evidentie, maar staan daarbij open en hebben respect voor uw eigen keuzes. Om dit allemaal te realiseren, verwachten we wederzijds respect en vertrouwen, waarbij het medisch beroepsgeheim vanzelfsprekend wordt gerespecteerd.

In Medisch Centrum Oost werken huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, ... . Een patiënt mag een voorkeur hebben bij welke zorgverlener hij graag geholpen wil worden. Maar bij dringende zorg die op korte termijn gegeven moet worden, kunnen we dit niet garanderen. De medewerkers van Medisch Centrum Oost houden ook wekelijks een overleg, waarbij we het belangrijk vinden om elkaar op de hoogte te houden van de zorg aan de patiënten. 

Voorstelling team

 

Tom Eggers

Tom Eggers

Huisartsgeneeskunde en de schoonheid van het beroep werden mij van jongsaf ingelepeld. Mijn vader, Paul Eggers, bouwde een bloeiende huisartsenpraktijk op in zijn geboortedorp, Oostmalle. Logisch was dan ook mijn keuze voor de studie Geneeskunde. Na een jaar stage in Lovenjoel, Vlaams Brabant, startte ik in 2000 bij vader in de praktijk in Oostmalle. Ondertussen behaalde ik ook het diploma Sportarts.


Mijn interesses gaan voornamelijk uit naar sportgerelateerde en andere orthopedische aandoeningen. Niet vreemd voor een voetbalfanaat. Andere interesses liggen bij algemene geneeskunde en palliatieve geneeskunde. Daarnaast ligt ouderenzorg mij ook nauw aan het hart. Ik volgde de opleiding tot coördinerend en raadgevend arts en bekleed deze functie in het WZC Ter Bleeke te Oostmalle, en dit trouwens samen met mijn collega, dokter Jessy Hoste. Daarnaast wil ik een huisarts zijn voor alle mensen, hoe divers ook.

 

Jessy Hoste

Jessy Hoste

Ik was ongeveer 17 jaar, toen ik besloot om Arts Zonder Grenzen te worden. Ik wilde zo graag naar het buitenland om de mensen daar te helpen. Het was snel duidelijk, ik zou geneeskunde gaan studeren. Nadat ik 1 maand vrijwilligerswerk had gelopen in Paraguay, was ik nog meer overtuigd van mijn studiekeuze. Aan de universiteit van Antwerpen heb ik mijn opleiding genoten, waarvan ik 2 maanden in Peru heb mogen doorbrengen in een klein dorpje nabij Machu Pichu.


Na mijn 7 jaren basisgeneeskunde, ben ik me gaan voorbereiden om een arts zonder grenzen te worden. Een jaar als assistent in de chirurgie en een jaar als assistent in de gynaecologie zorgde ervoor dat ik meer vertrouwen kreeg in kleine chirurgische ingrepen en bevallingen. Vervolgens heb ik na 6 maanden de tropencursus aan het Tropisch Instituut in Antwerpen volmaakt. Eindelijk in 2005 kon ik met Artsen Zonder Grenzen voor 6 maanden mijn droom vervullen in Darfur, een provincie in Soedan waar een burgeroorlog woedde. Na het beëindigen van mijn missie in Soedan, was ik zeer tevreden en voldaan keerde ik terug naar mijn familie en kersverse echtgenoot die ik 6 maanden had moeten missen.

Een tweede missie alleen zag ik echt niet zitten, dus ging ik maar op zoek naar een job in België. Niet evident als je vooral gestudeerd heb met ambitie om in het buitenland te werken. Ik koos er dan ook bewust voor om even het patiëntencontact vaarwel te zeggen en heb 3 jaar in Brussel gewerkt op een administratieve plek. Ik was eventjes ambtenaar bij het Vlaams ministerie voor volksgezondheid en hield mij vooral met preventieve projecten bezig. De Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker, suicidepreventie en zwangerschapsdiabetes waren thema’s waarin ik me heb kunnen verdiepen.

Gaandeweg voelde ik aan dat ik terug nood had aan patiëntencontact en ben vervolgens aan de slag kunnen gaan op het tropisch instituut op de dienst waar personen met HIV werden behandeld. Ik voelde meteen aan dat het patiëntencontact me goed deed. En de zin in de algemene geneeskunde werd daardoor alleen maar groter. In 2010 nam ik dan ook de beslissing om opnieuw te studeren en besloot ik mij te specialiseren tot huisarts. Na 2 jaar huisarts in opleiding te zijn in een praktijk in Deurne, ben ik weer naar mijn roots verhuisd, Malle. In 2012 was ik dan ook zeer blij om mij te mogen associëren met mijn collega Tom Eggers. De aandacht voor de preventieve gezondheidszorg is mij nog nauw aan het hart gelegen.

Binnen de preventieraad van Malle en Zoersel vertegenwoordig ik de huisartsenkring. Samen met Tom volgde ik de opleiding tot coördinerend en raadgevend arts en zo ondersteunen we samen het medische luik in het WZC Ter Bleeke te Oostmalle. Tot slot ben ik als onderzoeker verbonden aan de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen (Domus Medica) en houd mij daar vooral bezig met de darmkankerscreening.

 

Kathy Van Santvoort

Kathy Van Santvoort

Mijn naam is Kathy Van Santvoort. Ik ben geboren in 1978, gehuwd en moeder van twee dochters, een zoon en stiefzoon.

Na mijn kinesitherapie-diploma aan de Hogeschool Antwerpen, ging ik psychologie studeren aan de universiteit van Gent. In 2004 studeerde ik af als klinisch psychologe.

Ik heb verschillende jaren als ziekenhuispsycholoog gewerkt, voornamelijk binnen de oncologie, maar ook andere diensten zoals geriatrie en fertiliteit.


Momenteel combineer ik mijn werk als zelfstandig psychologe in Medisch Centrum Oost met mijn privépraktijk. Daarnaast werk ik deeltijds in WZC De Buurt in Zoersel.

In 2016 volgde ik de opleiding tot kinderwens-counselor en postpartumconsulent. Dankzij mijn persoonlijke interesse heb ik mij gespecialiseerd in thema’s rond kinderwens, zwangerschap en ouderschap.

Verdere interesses zijn stress-gerelateerde klachten, burn-out, angst en depressie, verlies- en rouwverwerking, psychosomatische klachten.

Tarief consultatie: 50 euro/50 minuten (contant te betalen na elke sessie)

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).

Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie. Erkenningsnummer: 782116384.

 

 Zin om ons team te versterken?

Voor het uitbouwen van onze multidisciplinaire praktijk zijn wij op zoek naar verschillende collega’s om ons team te versterken. Een diëtist, tabakoloog, psychotherapeut of anderen kunnen hun plaats vinden binnen ons medisch centrum.

Denk je een meerwaarde te kunnen bieden voor de praktijk, aarzel dan niet om te solliciteren!

Aanbod:

  • Een zelfstandige activiteit waarbij wekelijks minstens één blok van 4 uur wordt gepresteerd. Uitbreiding naar meerdere uren mogelijk.
  • Ondersteuning door de beide huisartsen en de mogelijkheid om gebruik te maken van het secretariaat en online afsprakensysteem.

Interesse? Stuur uw CV en motivatiebrief naar info@mcoost.be.


Bereikbaarheid van de praktijk

Oude Meirstraat 30 2390 Oostmalle

Met de wagen
De praktijk is enkel via de Herentalsebaan bereikbaar.
(niet via de Turnhoutsebaan)

Met de bus
Er is een bushalte op 400 meter van de praktijk op de Turnhoutsebaan. De praktijk is dan verder te voet bereikbaar via de Onze Lieve Vrouwstraat.

Met de fiets
Ook met de fiets is de praktijk zowel via de Turnhoutsebaan als de Herentalsebaan bereikbaar.

Klik hier om de wegbeschrijving in PDF te bekijken.